+45 75 38 25 33   |   hsn@sagro.dk

Regler for køb og salg

Regler for køb og salg

Priser:
Auktionskort/medlemskort  30,00 kr. pr. år.

Fast gebyr pr. handel 30,00 kr.

Salær pr. handel 2% af budsum  dog min. 15,00 kr.

Solgte dyr skal meldes ud til chr.nr. 27150.

Købte dyr skal meldes ind fra chr.nr. 27150.

Betingelser for at handle på Husdyrauktionen i Brørup:
For at købe eller sælge på Husdyrauktionen i Brørup skal man være medlem og i besiddelse af et gyldigt auktionskort, der på anfordring skal forevises.

Der omsættes kun kreaturer fra besætninger med salmonella niveau 1.

Køber bærer dog selv risikoen ved eventuelle ændringer af salmonella niveau i købers besætning efter handel på Husdyrauktionen.

Sælgere har lov til at byde ÉN gang – af eget bud betales normalt sælgersalær, 2% af budsummen + et gebyr på kr. 30,-.

Køberen overtager risikoen for det tilslåede dyr ved hammerslag.

Økologiske kalve købt på Husdyrauktionen må ikke eksporteres, før de er 3 mdr. gamle.

Reklamationer fra køber eller sælger skal, for at kunne tages til følge, omgående indsendes skriftligt til Husdyrauktionen, Markedsvej 4, 6650 Brørup.

Enhver trætte, der måtte opstå vedrørende køb og salg af dyr efter auktionsreglerne, AFGØRES af Husdyrauktionens voldgift.

Vogne, hvorpå der er transporteret dyr til auktionen, skal vaskes og desinficeres efter aflæsning. Det er transportejerens ansvar, at de veterinære bestemmelser overholdes.

Hjemkørsel af dyr fra auktionen må kun ske på renvaskede og desinficerede vogne.

Pålæsning af dyr må først begynde, når indsynede dyr er på plads i hallen.

Færdsel i stalde og på auktionens område foregår på eget ansvar.

Tilmelding af dyr:
Telefon 75 38 25 33