+45 75 38 25 33   |   hsn@sagro.dk

Nyheder

På Husdyrauktionen har 2018 oplevet en betydelig fremgang i antallet af omsatte dyr. Der blev i året omsat godt 2.400 stykker kreaturer, hvilket er 20 % flere end året før. Stigningen skyldes hovedsageligt ændrede salmonella regler, hvor begrænsning af omsætning af dyr nu er målrettet den enkelte besætning fremfor begrænsninger i et område. Tidligere regler betød, at besætninger i flere østjyske kommuner samt hele Fyn var forhindret i at benytte Husdyrauktionen til køb og salg af kreaturer.

Vi glæder os på Husdyrauktionen over den positive udvikling, om end der er langt til tidligere tiders store omsætning. For år tilbage omsatte vi på Husdyrauktionen mange køer af malkerace. Udviklingen i malkebesætningerne har gjort, at der nu hovedsageligt omsættes kreaturer af kødkvægsrace samt kalve til opfedning. Vi ser specielt en stigning i omsætning af kvægracer, der er velegnede til naturpleje. Mange landmænd med naturarealer benytter sig af muligheden for at erhverve sig kreaturer netop til pleje af eng- og naturarealer.

Kræmmermarkedet omkring auktionshallerne samt den indendørs Bazar er et godt aktiv for Husdyrauktionen. På grund af det gode sommervejr har dette aktiv ligeledes oplevet en positiv udvikling med mange besøgende og mange stadeholdere.