+45 75 38 25 33   |   hsn@sagro.dk

Notering sidste auktion

25. marts 2020:

P.g.a. Corona-situationen er Husdyrauktionen og Kræmmermarkedet lukket til efter påske!