Køb og salg på Husdyrauktionen

 
Tilmelding af dyr:
Telefon 75 38 25 33
Der er åben for tilmelding tirsdag og onsdag.

Priser:
Auktionskort 30,00 kr.
Fast gebyr pr. handel 30,00 kr.
Salær pr. handel 2% af budsum
dog min. 15,00 kr.

Betingelser for at handle på Husdyrauktionen i Brørup:

For at købe eller sælge på Husdyrauktionen i Brørup skal man være medlem og i besiddelse af et gyldigt auktionskort, der på anfordring skal forevises.

Der omsættes kun kreaturer fra besætninger m/salmonella niveau 1.

Køber bærer dog selv risikoen ved eventuelle ændringer af salmonella niveau i købers besætning efter handel på Husdyrauktionen.

Sælgere har lov til at byde ÉN gang - Af eget bud betales normalt sælgersalær, 2% af budsummen + et gebyr på kr. 30,-.

Sælgere af kalve er forpligtiget til at indberette korrekt i CHR-registret. I modsat fald er sælger forpligtiget til at betale værdien af den evt. manglende præmie på et senere tidspunkt.

Køberen overtager risikoen for det tilslåede dyr ved hammerslag.

I salær betales 2% af budsummen + et gebyr på kr. 30,-.

Reklamationer fra køber eller sælger skal, for at kunne tages til følge, omgående indsendes skriftligt til Husdyrauktionen, John Tranumsvej 25, Postboks 120, 6705 Esbjerg Ø.

Enhver trætte, der måtte opstå vedrørende køb og slag af dyr efter auktionsreglerne, AFGØRES af Husdyrauktionens voldgift.

Vogne, hvorpå der er transporteret dyr til auktionen, skal vaskes og desinficeres efter aflæsning. Det er transportejerens ansvar, at de veterinære bestemmelser overholdes.

Hjemkørsel af dyr fra auktionen må kun ske på renvaskede og desinficerede vogne.

Pålæsning af dyr må først begynde, når indsynede dyr er på plads i hallen.

Færdsel i stalde og på auktionens område foregår på eget ansvar.